Del- og slutmål

Folkeskolens fælles mål gælder for alle fag på alle klassetrin på Balletskolen. I madkundskab og håndværk og design opnås målene i emneuger, lejrskoler og i naturfagene. I disse fag er der således ikke løbende, fagopdelt undervisning.