Indskoling

En tryg hverdag er især vigtig de første år. Derfor har eleverne i 0.-2. klasse den samme lærer til alle fag undtaget engelsk.

I løbet af skoleåret planlægges fælles projekter/emneuger for eleverne i indskolingen.