International skole

Dans er en international udtryksform, og med en globaliseret verden, hvor afstanden mellem lande og folk bliver mindre og mindre, ønsker vi på Balletskolen, at vores skole har et markant internationalt præg.

Vi ønsker at give børn og voksne brede interkulturelle kompetencer,

  • så vi lærer at forstå andre kulturer,
  • så vi lærer at være nysgerrige,
  • så vi lærer at sætte os i andres sted.

 

Da vi allerede har mange nationaliteter repræsenteret i elevflokken, er det helt naturligt, at vores skoledage også præges af internationale oplevelser og input. Der kan være tale om besøg, viden om eller endda møder med andre unge og kulturer – både personligt og virtuelt gennem internettet.

 

EU Flag Erasmusplus Vect POS

Balletskolen har fået tildelt midler fra Erasmus+ (EU’s uddannelsesprojekt for skoler), så personalet i børnehaven og læseskolen samt danseinstruktørerne kan få mulighed for at videreuddanne sig i udlandet. Projektet forløber foreløbigt til juni 2018. Ind til videre har det bragt personalet til blandt andet England, Holland, Portugal, Italien, Tyskland, Grækenland og Malta. Inspireret af kolleger fra andre europæiske lande, kommer personalet retur med nye ideer til undervisningen, og har samtidig også bidraget i et internationalt miljø ude i Europa. Emner for dette års videreuddannelse er mangfoldige. Der kan blot nævnes i flæng: Bevægelse i matematikken, ordblindekursus, engelsk i indskolingen, tackling af stress samt natur og teknik i indskolingen. Danselærere deltager også i faglige kurser og jobshadows, hvor de inspireres af internationale kolleger.

Internationalisering handler ikke kun om at rejse, så derfor arrangeres hvert skoleår 2 internationale dage, hvor dagens skema indeholder internationale temaer. Alle årgange medvirker. Udgangspunktet er: Vi skal blive klogere på andres levevilkår. I dansen møder eleverne også udenlandske danselærere, der kommer på gæsteophold i kortere eller længere perioder.

At rejse er at leve – opleve – og ikke mindst at lære. Derfor tilbydes forskellige rejser i et skoleforløb på Balletskolen:

7.-8. klasse tager til Berlin

9. klasse tager til Birmingham

Derudover har Balletskolen et meget frugtbart samarbejde med Shanghai Theater Academy, hvor en del elever fra Balletskolen gennem årene har besøgt Kina og siden haft genbesøg. Samarbejdsaftalen løber frem til 2018, så flere elever kan se frem til spændende rejser østpå. Dette års projekt handler om en elevudveksling, hvor skolen modtager besøg fra Kina i september, og vi sender elever til Shanghai i oktober 2017.

IMG 1942

Himlen over Berlin