Balletskolen rejser

Balletskolen har i efteråret 2013 indgået en 5-årig samarbejdsaftale med Shanghai Theatre Academy i Kina. Samarbejdet indebærer bl.a. årlig udveksling af elever. 

Skolen har endvidere et samarbejde med Windsor High School og HYPA Dance Company i Birmingham, England. Balletskolens 9. klasse er således hvert år på udvekslingsophold i England.

Desuden er skolens 7. og 8. klasse hvert andet år på studietur til henholdsvis Berlin og København.