Undervisningsmiljø

Rummelighed, ansvar, seriøsitet og humor!

Disse fire overskrifter sætter vi gerne på Balletskolens arbejde med  børn og unge.

Gennem et trygt undervisningsmiljø, hvor vi fokuserer på den enkelte elevs styrker, giver vi eleverne en ballast til at blive robuste unge med en faglig og menneskelig bagage. Intet kommer af sig selv, så vi lægger vægt på, at vi skal gøre, hvad vi kan - at vi skal passe vores dans og skole.

Et trygt miljø på skolen kræver også noget af børn og voksne. Vi lægger stor vægt på, at vi skal tale pænt til, med og om hinanden og at vi tager hensyn til hinanden.

Hvert skoleår indeholder mange sociale arrangementer – også på tværs af klasser og årgange. Hos Balletskolen er de store elever kulturbærere. Alle store elever har små skolevenner – helt fra skolens børnehave Mo2rikken til 10. klasse. Store som små nyder denne forbindelse. Sammenhold og holdånd er også vigtige begreber, så med jævne mellemrum mødes alle skolens elever og personale til fællessamling med hygge, informationer, underholdning og bare det at være sammen.

Klassens trivsel er vigtig. Uden trivsel ingen læring. Derfor afholder alle klasser arrangementer med eller uden forældre. Alle klasser deltager i en trivselsundersøgelse på klassetrivsel.dk, hvor klassens puls og trivsel måles Herudover står personalet altid til rådighed, hvis der skulle opstå problemer.

Vi afholder årligt elevsamtaler med den enkelte elev, hvor løst og fast vendes. Der er også skole-hjem-samtaler, som tager udgangspunkt i samtaleark, eleven har haft med hjemme, og i skoleårets start inviteres klassens forældre til klassemøde, hvor årets program og andre tiltag præsenteres. Det er også stedet, hvor vi diskuterer klassens trivsel.

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Sikkerhedsforholdene på skolen er meget fine og lever op til alle relevante krav.

Indeklimaet er væsentligt forbedret efter etablering af nyt ventilationsanlæg i Royal-fløjen. 

Vedrørende det æstetiske undervisningsmiljø er der fortsat plads til forbedring, primært i skolens fællesarealer. Skolen har tidligere entreret med en kunstner om dette, men vedkommende har på grund af tidspres måttet trække sig, så der vil i 2017 blive udarbejdet en ny plan. 

Alle klasser på Balletskolen har i efteråret 2016 gennemført spørgeskemaundersøgelse på www.klassetrivsel.dk, bl.a. om det psykiske undervisningsmiljø. Det generelle billede er, at det psykiske miljø er rigtig godt. Langt hovedparten af skolens elever udtrykker god trivsel, bl.a. fordi

  • Undervisningen er god
  • Der er gode lærer-elevrelationer
  • Der er fokus på trivsel
  • De elsker at danse
  • Eleverne får mange gode oplevelser

 

Det er vigtigt, at vi fastholder disse trivselsfremmende forhold, men selvfølgelig også, at vi tager hånd om de få elever, der på specifikke områder påpeger udfordringer.

Skolens ældste elever er naturligt en del af den « almindelige » ungdomskultur, hvor der de senere år er sket et skred i sprogbrugen. På Balletskolen har vi relativt mange følsomme elever, som kan have svært ved at håndtere dette, hvilket kræver en særlig indsats fra skolens side.