Åbningstider og priser

Åbningstider

Der er en ugentlig åbningstid på 51,5 timer.

Faste lukkedage er:

De 3 dage op til påske.

Ugerne 28, 29 og 30

D. 24/12 + ugen mellem jul og nytår

Ved behov for pasning kan der på de fleste lukkedage købes pasning i den kommunale fællespasningsordning. 

Betaling

Betaling for pladsen opkræves hver måned og følger Holstebro kommunes takster.
Pr. 1/1-23 koster en børnehaveplads 1981,00 kr. 

Der er betaling for 11 måneder. Juli er betalingsfri såfremt barnet holder 4 ugers ferie i løbet af året.