Årlig sommereksamen

Ved udgangen af hvert skoleår er der eksamen, hvor den enkelte elev vurderes af et antal af de faste lærere samt mindst én ekstern censor.

Der bedømmes efter 7-trins skalaen, og endvidere får eleverne en skriftlig udtalelse, der danner udgangspunkt for individuel vejledning.

Ved afslutningen af hele forløbet udstedes afgangsbevis med tilhørende evaluering.