Økonomi

Kommunal støtte og egenbetaling

Det 3-årige forløb finansieres overvejende af tilskud fra Holstebro kommune.

Herudover er der en egenbetaling på 2.250 kr. pr. kvartal.