Om Det Kongelige Teaters Balletskole

Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro er én af to satellitskoler, som Det Kongelige Teater har etableret i henholdsvis Odense og Holstebro. Desuden er der oprettet 5 talentcentre rundt omkring i provinsen.

Skolen i Holstebro er oprettet i et tæt samarbejde mellem Balletskolen, Det Kgl. Teater og Holstebro Kommune, og det er jo i sig selv fantastisk, at der ligger et lille hjørne af Det Kongelige Teater her i Vestjylland. Vejen til Den Kongelige Ballet er for talentfulde børn og unge i Vestdanmark blevet kortere.

Overgang fra Holstebro til København

Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro underviser i ballet efter de samme principper og læseplaner som moderskolen i København. Forstanderen fra skolen i København samt provinskoordinatoren besøger os i løbet af året og følger børnenes udvikling. Eleverne 6. klasse inviteres på besøg på skolen i København, således at de ved en evt. overflytning efter 6. klasse allerede har et godt kendskab til forholdene på Det Kongelige Teater. Både under besøgene og efter overflytningen kan børnene bo på Dronning Margrethe Kollegiet på Det Kongelige Teater.

Hvert år besøger alle balletbørn i 6. klasse Det Kongelige Teaters Balletskole i København 2 gange à en uges varighed. Den ene gang deltager samtlige 6. klasses elever fra Det Kongelige Teaters andre afdelinger.

Her får de kendskab til teatret og ikke mindst de børn, der efter 6. klasse forhåbentlig bliver deres klassekammerater. Det er nemlig således, at de børn, der i 6. klasse består balleteksamen, får mulighed for at fortsætte balletuddannelsen på Det Kgl. Teater i København, hvor de tilbydes at bo på Dronning Margrethe Kollegiet på Det Kgl. Teater.

Under opholdet følger børnene undervisningen på læseskolen på Kgs. Nytorv.

Alle balletbørn deltager i den årlige Store Balletskoledag og oplever således også at danse på Gamle Scene.

Læs mere på: 

Træning

Børnene træner ballet hver dag, og faget indgår som en naturlig del af børnenes hverdag.

Der er to timers balletundervisning hver dag, og herudover nogle dage ekstratræning.

Se videoen og få et indtryk af hverdagen i balletsalen.

Dansetøj

Alle børn på et ballethold har éns dansedragt for henholdsvis piger og drenge. Børnene er i alle timer reglementeret påklædt, og pigerne har håret sat op. De mindste elever får hjælp til håret, men allerede fra 3. klasse skal børnene begynde at lære at gøre det selv.

Balletdragt og tricot er for egen regning, mens Det Kgl. Teater betaler balletsko.

Kostumer til forestillinger og opvisninger betales af Balletskolen.

Balleteksamen

I maj måned afholdes balleteksamen. Her viser de faste træningshold et program, sammensat af balletlæreren, som de har øvet i ca. 4 uger.

Eksamen foregår uden aktiv medvirken af balletlæreren og er således et anliggende mellem børnene og pianisten.

Programmet indeholder alle de trinkombinationer, børnene forventes at beherske på de forskellige klassetrin, og det varer for de mindstes vedkommende ca. en halv time, mens de ældste viser lidt mere end en time.

En jury vurderer, om der er grundlag for, at det enkelte barn kan fortsætte uddannelsen, hvilket efterfølgende meddeles per mail, således at alle børn modtager besked samme dag.

De børn, der ikke består balleteksamen, tilbydes at fortsætte på skolens danselinje, så de kan fortsætte dansen og deres skolegang i den klasse, de kender.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os 97428411

På scenen

Dette års forestillinger afvikles d. 16.-18. Juni