Om Det Kongelige Teaters Balletskole

Træning

Børnene træner ballet hver dag, og faget indgår som en naturlig del af børnenes hverdag.

Der er to timers balletundervisning hver dag, og herudover nogle dage ekstratræning.

Dansetøj

Alle børn på et ballethold har éns dansedragt for henholdsvis piger og drenge. Børnene er i alle timer reglementeret påklædt, og pigerne har håret sat op. De mindste elever får hjælp til håret, men allerede fra 3. klasse skal børnene begynde at lære at gøre det selv.

Balletdragt og tricot er for egen regning, mens Det Kgl. Teater betaler balletsko.

Kostumer til forestillinger og opvisninger betales af Balletskolen.

Balleteksamen

I maj måned afholdes balleteksamen. Her viser de faste træningshold et program, sammensat af balletlæreren, som de har øvet i ca. 4 uger.

Eksamen foregår uden aktiv medvirken af balletlæreren og er således et anliggende mellem børnene og pianisten.

Programmet indeholder alle de trinkombinationer, børnene forventes at beherske på de forskellige klassetrin, og det varer for de mindstes vedkommende ca. en halv time, mens de ældste viser lidt mere end en time.

En jury vurderer, om der er grundlag for, at det enkelte barn kan fortsætte uddannelsen, hvilket efterfølgende meddeles per mail, således at alle børn modtager besked samme dag.

De børn, der ikke består balleteksamen, tilbydes at fortsætte på skolens danselinje, så de kan fortsætte dansen og deres skolegang i den klasse, de kender.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 9742 8411

På scenen

Hvert år er der flere optrædener og forestillinger. Den store fællesforestilling for hele skolen er i dette skoleår 7.-8. marts 2023 i Gråkjær Arena.