Tilknytningen til København

Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro underviser i ballet efter de samme principper og læseplaner som moderskolen i København. Forstanderen fra skolen i København samt provinskoordinatoren besøger os i løbet af året og følger børnenes udvikling. Eleverne 6. klasse inviteres på besøg på skolen i København, således at de ved en evt. overflytning efter 6. klasse allerede har et godt kendskab til forholdene på Det Kongelige Teater. Både under besøgene og efter overflytningen kan børnene bo på Dronning Margrethe Kollegiet på Det Kongelige Teater.

Hvert år besøger alle balletbørn i 6. klasse Det Kongelige Teaters Balletskole i København 2 gange à en uges varighed. Den ene gang deltager samtlige 6. klasses elever fra Det Kongelige Teaters andre afdelinger.

Her får de kendskab til teatret og ikke mindst de børn, der efter 6. klasse forhåbentlig bliver deres klassekammerater. Det er nemlig således, at de børn, der i 6. klasse består balleteksamen, får mulighed for at fortsætte balletuddannelsen på Det Kgl. Teater i København, hvor de tilbydes at bo på Dronning Margrethe Kollegiet på Det Kgl. Teater.

Under opholdet følger børnene undervisningen på læseskolen på Kgs. Nytorv.

Alle balletbørn deltager i den årlige Store Balletskoledag og oplever således også at danse på Gamle Scene.