Om Det Kongelige Teaters Balletskole

Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro er én af to satellitskoler, som Det Kongelige Teater har etableret i henholdsvis Odense og Holstebro. Desuden er der oprettet 5 talentcentre rundt omkring i provinsen.

Skolen i Holstebro er oprettet i et tæt samarbejde mellem Balletskolen, Det Kgl. Teater og Holstebro Kommune, og det er jo i sig selv fantastisk, at der ligger et lille hjørne af Det Kongelige Teater her i Vestjylland. Vejen til Den Kongelige Ballet er for talentfulde børn og unge i Vestdanmark blevet kortere.

Overgang fra Holstebro til København

Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro underviser i ballet efter de samme principper og læseplaner som moderskolen i København. Forstanderen fra skolen i København samt provinskoordinatoren besøger os i løbet af året og følger børnenes udvikling. Eleverne 6. klasse inviteres på besøg på skolen i København, således at de ved en evt. overflytning efter 6. klasse allerede har et godt kendskab til forholdene på Det Kongelige Teater. Både under besøgene og efter overflytningen kan børnene bo på Dronning Margrethe Kollegiet på Det Kongelige Teater.

 Se mere om Balletskolen og Dronning Margrethe Kollegiet i København: