Genbrugsprojekt "Kunstreaktoren"

Genbrugs

 

Genbrugsprojekt Med Kunstpartiet

Kunstskolens Emilia indledte i sæsonen 2020/2021 et kunstprojekt i samarbejde med Kunstpartiet (https://kunstpartiet.art/).

Undervisningstemaet har været inspireret af Kunstpartiets kunstprojektet, ”Kunstreaktoren”.  Under den første del af projektet har vi tilstræbt at øge børnenes bevidsthed og kunstneriske refleksioner om en bæredygtig og en god fremtid. Hvad er en god fremtid? Hvad er en god sindstidstand? Hvad gør eller evt. kunne gøre os mere glade i fremtiden?

Børnene har givet deres fantasibud på emnet – venner, dyr, natur, havet, fremtid uden corona, en planet som har det godt.

De yngste børn har tegnet deres egen hånd, som blev dekoreret med mønstre, planter og dyr. Hånden er et visuelt symbol, der udtrykker omsorg og nærvær.

Via projektet har vi også skærpet vores opmærksomhed på materialevalg. Værker er tegnet og designet ved hjælp af plastik, syntetiske eller ikke-organiske genbrugsmaterialer. Arbejdsmaterialer er anskaffet ved hjælp af Nomi4s` (https://nomi4s.dk/om-nomi4s/om-os )- kreative genbrugscenter. Nomi4s er vores samarbejdspartner i udvikling af BalletskolensRemida-center, et genbrugscenter, der er indrettet og opstillet til kunstskolens frie afbenyttelse.

Anden del af projektet har været arbejde med organisk affald og genbrugsmaterialer.  Børnene har skabt små kunstværker fra forskellige organiske og naturmaterialer. Læringsformål har været at skærpe børnenes opmærksomhed på forskel blandt de organiske og ikke-organiske materialer og genbugsværdi, samt at skabe indblik i naturmaterialers æstetiske værdi.