Bestyrelse

Lars Espersen, formand, forældrevalgt. Far til to døtre i 4. og 9. klasse.
Mail: lars.espersen@outlook.dk

Marianne Hestbjerg, næstformand, forældrevalgt. Mor til datter i 7. klasse.
Mail: marianne@hestbjerg.dk

Lasse Vester Schmidt, kasserer, forældrevalgt. Far til datter i 3. og sønner i 7. og 8. klasse.
Mail: christaoglasse@webspeed.dk

Ulla Krebs Bille, dansefagligt medlem, udpeget af bestyrelsen. 

Mail: ulla@dansetid.dk

Morten Flæng
, Region Midts repræsentant.
Mail: morten.flaeng@rr.rm.dk

Tina Fasterholt Bloksgaard, personalerepræsentant. 
Mail: tf@balletskolenholstebro.dk

Ulla Brøndsted, kontaktpertson til Mo2rikken, forældrevalgt. Mor til datter i 6. klasse.
Mail: ulla.brondsted@gmail.com

Jonas Vognbjerg, repræsentant, Mo2rikkens forældreråd
Mail: jonas.f.vognbjerg@gmail.com