Del- og slutmål

Folkeskolens fælles mål gælder for alle fag på alle klassetrin på Balletskolen. I madkundskab og håndværk og design opnås målene i emneuger, lejrskoler og i naturfagene. I disse fag er der således ikke løbende, fagopdelt undervisning. 

Prøven i idræt består af indholdsområderne dans og udtryk, kropsbasis og fysisk træning. Der undervises således ikke i redskabsaktiviteter, boldbasis og boldspil, løb, spring og kast samt natur- og udeliv.