International skole

Dans er en international udtryksform, og i en verden, hvor afstanden mellem lande og folk bliver mindre og mindre, ønsker vi på Balletskolen, at vores skole har et markant internationalt præg. Vi ønsker at at give både børn og voksne brede interkulturelle kompetencer, så vi lærer

- at forstå andre kulturer

- at være nysgerrige

- at sætte os i andres sted

Da vi allerede har mange nationaliteter repræsenteret i elevflokken, er det helt naturligt, at vores skoledage også præges af internationale oplevelser og input. Der kan være tale om viden om og møder med andre kulturer - både personligt og virtuelt.

 

Balletskolen har i efteråret 2013 indgået en 10-årig samarbejdsaftale med Shanghai Theatre Academy i Kina. Samarbejdet indebærer bl.a. årlig udveksling af elever og lærere. 

Skolen har endvidere et samarbejde med Birmingham Ormiston Academy, England, et gymnasium med linjer i alle kunsteriske fag. Balletskolens 9. klasse er således hvert år på udvekslingsophold i England, og jævnaldrende engelske elever besøger Balletskolen.

Vores 10. klasse er hvert år på studietur til New York med fokus på både dans, kultur, historie og sprog, og vores 7. og 8. klasse er hvert andet år på studietur til henholdsvis Berlin og København.

Balletbørnene på Det Kongelige Teaters Balletskole bliver ind imellem tilbudt rejser, hvor de kan udfordres, hvilket se senere år har bragt dem til Færøerne og Tyskland.

 

Erasmus+

Balletskolen har gennem en årrække fået tildelt midler fra Erasmus+ (EU´s uddennelsesprojekt for skoler), således at vores personale både på læseskolen, i børnehaven og vore danseinstruktører har fået mulighed for at videreuddanne sig i udlandet. Dette har bragt ansatte til bl.a. England, Holland, Portugal, Italien, Tyskland, Irland, Grækenland, Rumænien og Malta. Inspireret af kolleger fra andre europæiske lande kommer personalet retur med nye idéer til undervisningen og har samtidig bidraget i et internationalt miljø ude i Europa.

Internationalisering handler ikke kun om at rejse, så hvert skoleår har vi 2 internationale dage, hvor alle arbejder med internationale temaer. Udgangspunkter er, at vi skal blive klogere på andre kulturer og andres levevilkår.

Som en naturlig udvikling af lærermobiliteter deltager Balletskolen nu i 2 KA2-projekter under Erasmus+: Et udviklingsprojekt med bevægelse i matematikundervisningen, hvori deltager lærere fra 5 europæiske lande (2 lærere fra Balletskolen), samt et projekt med elevudveksling, hvor vores 8. klasse over 2 år i samarbejde med elever fra Spanien, Italien og Finland skal udvikle en app, der skal medvirke til bedre integration af flygtninge.