Vision og værdier

 

Vision:

Vi vil danne og uddanne dansere på højt niveau og fastholde positionen som Vestdanmarks førende uddannelsesinstitution inden for dansen.

I et levende miljø med fokus på traditioner, udvikling og internationalisering vil vi give eleverne den bedst mulige ballast, såvel bogligt som personligt.

 

Værdier:

Dedikation

  • vi er aktive og arbejder målrettet
  • vi tager ansvar
  • vi er fokuserede
  • vi engagerer os i hinanden

 

Trivsel

  • vi skaber gode lærer/elevrelationer og gode skole/hjemrelationer
  • vi udviser omsorg, ærlighed og respekt for hinanden
  • vi har fokus på fællesskabet og bidrager til det
  • vi skaber tryghed for den enkelte

 

Åbenhed

  • vi hylder mangfoldigheden i skolekredsen og har social bevidsthed
  • vi samarbejder med omverdenen, både den umiddelbare og den store
  • vi er åbne for nye læringsmetoder og er hele tiden i bevægelse
  • vi bringer oplevelser ind på skolen og ud fra skolen

 

Ovenstående er vedtaget af skolens bestyrelse d. 02.03.2017 efter en proces, der har involveret alle forældre på skolen og i børnehaven, skolens personale og elevrådet.

Alle ansatte, elever og forældre er forpligtede til at arbejde for og respektere værdierne.