Erasmus+

2. december 2021

Erasmus+ er et støtteprogram under EU, hvor blandt andre skoler kan søge om tilskud til aktiviteter.

Balletskolen deltager på flere fronter:

2 lærere fra Balletskolen sammen med kolleger fra 5 andre lande har udviklet undervisningsmateriale til bevægelse i matematikundervisningen: https://oldevechte.com/international-projects/partnership/maths-in-motion/

IntegrApp+:   Et projekt for eleverne i 9. klasse. Et samarbejde over 2 år, hvor vi, sammen med skoler fra Spanien, Finland og Italien udvikler en app, der kan hjælpe flygtninge i vores lokalsamfund til bedre at kunne forstå deres nye hjemegn. Projektet betyder at eleverne besøger hinanden i deres hjemlande.

Personaleuddannelse:  De næste to år deltager danselærere, børnehavepersonalet, lærere og ledelse i et antal kurser og jobshadows, som vil bringe dem til blandt andet Bulgarien, Norge, Letland, England og Spanien. Følg med på denne side.

Alle aktiviteter tager udgangspunkt i skolens vision om at være en skole i bevægelse og hvor en af skolens fokusområder er internationalisering.