MOT = MOD

21. maj 2022

Balletskolen er i skoleåret 2019/20 trådt ind i MOT-fællesskabet.

Ideen bag MOT (som er norsk og betyder MOD) er

  • at hjælpe unge mennesker til at føle sig trygge og værdifulde
  • at opmuntre de unge til at tænke selv og træffe bevidste valg
  • at opfordre de unge til at tage vare på egne evner og talenter
  • at muliggøre et fundament for et positivt samfundsliv og miljø, hvor vi viser os selv og hinanden omsorg ved at tage vare på hinanden

Gennem 6 moduler i 7. klasse, 3 i 8. klasse og 3 i 9. klasse vil vi i dette skoleår arbejde, ved hjælp af mange praktiske øvelser, samtaler, dilemmaer og ikke mindst humor og glæde, med MOTs 3 kernebegreber:

Mod til at leve

Mod til at vise omsorg

Mod til at sige nej.

Vi er overbeviste om, at vi med dette redskab kan give eleverne værktøjer til

  1. at tage ansvar for deres eget liv,
  2. at blive robuste i en omskiftelig verden og
  3. ikke mindst til at have MOD til at vise omsorg.

 

Skolen har uddannet 2 coaches, og vi vejledes af MotDanmark gennem hele forløbet.