Indmeldelse

For at indmelde jeres barn til en plads i Mo2rikken, skal I udfylde
vores indmeldelsesblanket. Ring også gerne til Mo2rikken og få en
rundvisning af en af vores pædagoger. Indmeldelsesblanketten returneres
udfyldt til børnehaven. Så vil jeres barn blive skrevet op på en
venteliste. Denne administeres af lederen. Ved indmeldelse har søskende
til børn på Balletskolen og i Mo2rikken fortrinsret, herefter indmeldes
efter alder og herefter efter dato for ønske om indskrivning.
Barnet kan tidligst starte i børnehaven den måned hvor det fylder 3 år.

Tilbud om plads

2-3 måneder før forventet opstart vil I modtage en mail,
hvor I bliver tilbudt en plads i Mo2rikken (hvis der er en). Mailen skal besvares med
et ja tak eller nej tak til pladsen. Hvis ikke mailen besvares, går
pladsen til det næste barn på ventelisten.
Husk at I skal opsige barnets pasningstilbud (oftest senest en måned
før), for at barnet kan blive indskrevet i Mo2rikken. Mo2rikken står for
at sende indmeldelsespapirerne til pladsanvisning.

Opstart

Inden opstart i Mo2rikken, kontakter I børnehaven på tlf. 20 21 14 11
for at aftale et besøg. Her vil I blive taget imod af barnets
kontaktpædagog, som vil vise jer rundt, fortælle lidt om børnehaven og
vores rutiner, samt lave en aftale med jer om, hvordan opstarten i
Mo2rikken kommer til at foregå.

Opsigelse

Der er en måneds opsigelse af pladsen i Mo2rikken. Opsigelse af pladsen skal ske til Britta mundtligt eller pr. email senest den sidste hverdag i måneden.