Friskolen
Trivselsarbejde

Trivselsarbejde

At hvert enkelt barn trives, er det vigtigste og mest essentielle for al læring og udvikling.

Vi tror på, at arbejdet med trivsel i skolen er lige så vigtig som arbejdet med det faglige, og at de to indsatser går hånd i hånd hver eneste dag.

Vi har nogle meget dedikerede og dygtige medarbejdere på Balletskolen. De tror på, at relationsarbejdet mellem voksen - barn og barn – barn er altafgørende. De tror på, at det trygge og gode fællesskab opstår ved at have fokus på de positive styrker og kompetencer, børnene kommer med. De tror på, at vi alle har et fælles ansvar for, at Balletskolen er et godt sted at være og lære for alle.

"Den, som er vældig stærk, må også være vældig rar.- Pippi Langstrømpe

 

Hvert skoleår indeholder mange sociale arrangementer – også på tværs af klasser og årgange. Alle store elever har små skolevenner – helt fra skolens børnehave Mo2rikken til 10. klasse, og det er til stor glæde både hos små og store. Eleverne er inddelt i ”familier”, der går på tværs af klasser og årgange. Disse ”familier” skaber fællesskaber på tværs og er med til, at skolen mere opleves som én stor enhed.

  

Vi har fællessamlinger, trivselsarrangementer og emneuger, der går på tværs af alle årgange.

Vi lægger stor vægt på et godt skole-hjemsamarbejde og har selvfølgelig forældremøder og skole-hjemsamtaler. Derudover er der tæt kontakt mellem lærere og forældre løbende gennem året, og skolelederens dør står altid åben, hvilket benyttes flittigt af forældrene – ofte bare til en hyggesnak.

 

Ligesom vi har skolevenner, har vi også forældrevenner. Dvs., at er du ny forælder på skolen og starter op midt i et skoleforløb, kobles du sammen med et hold ”gamle forældre”, som stiller sig til rådighed i det omfang, du måtte have behov for det.