Børnehaven
Mo2rikken

Indmeldelse og priser

Indmeldelse

For at indmelde jeres barn til en plads i Mo2rikken, skal I udfylde vores indmeldelsesblanket. Ring også gerne til Mo2rikken og få en rundvisning af en af vores pædagoger. Indmeldelsesblanketten returneres udfyldt til børnehaven. Så vil jeres barn blive skrevet op på en venteliste. Denne administeres af lederen. Ved indmeldelse har søskende til børn på Balletskolen og i Mo2rikken fortrinsret, herefter indmeldes efter alder og herefter efter dato for ønske om indskrivning. Barnet kan tidligst starte i børnehaven den måned hvor det fylder 3 år.

Tilbud om plads

2-3 måneder før forventet opstart vil I modtage en mail, hvor I bliver tilbudt en plads i Mo2rikken (hvis der er en). Mailen skal besvares med et ja tak eller nej tak til pladsen. Hvis ikke mailen besvares, går pladsen til det næste barn på ventelisten. Husk at I skal opsige barnets pasningstilbud (oftest senest en måned før), for at barnet kan blive indskrevet i Mo2rikken. Mo2rikken står for at sende indmeldelsespapirerne til pladsanvisning.

Indmeldelsesblanket til Mo2rikken

 

Opstart

Inden opstart i Mo2rikken, kontakter I børnehaven på tlf. 20 21 14 11 for at aftale et besøg. Her vil I blive taget imod af barnets kontaktpædagog, som vil vise jer rundt, fortælle lidt om børnehaven og vores rutiner, samt lave en aftale med jer om, hvordan opstarten i Mo2rikken kommer til at foregå.

Opsigelse

Der er en måneds opsigelse af pladsen i Mo2rikken. 

Opsigelse af pladsen skal ske til Britta mundtligt eller pr. email senest den sidste hverdag i måneden.

 

Priser

Betaling for pladsen opkræves hver måned og følger Holstebro kommunes takster.
Pr. 1/1-24 koster en børnehaveplads 2066,00 kr.

Der er betaling for 11 måneder. Juli er betalingsfri såfremt barnet holder 4 ugers ferie i løbet af året.