Friskolen
Info

SKOLENS SUNDHEDSPLEJERSKE

Sundhedsplejerske Susanne Nygaard er tilknyttet Balletskolen.

 I kan finde oplysninger om sundhedsplejens tilbud på kommunens hjemmeside.

Sundhedsplejen i Holstebro Kommune