Balletskolen
Om os

VISION OG VÆRDIER

Vision

Vi tror på dannelse. At skolen ikke bare er et sted til læring, men et sted, der skaber mennesker.

Danner mennesker. Hele mennesker. Vi tror på, at læring ikke bare handler om det, der bliver hældt på os, men også om, hvad der kommer ud. Gennem tale, hænder og krop.

Vi tror på, at dannelse ikke bare er det, vi ved, men også det, vi gør. Den måde vi udtrykker os. Og at det lige netop er, når vi udtrykker os, at vi lærer at forstå både os selv og materialet.

Det er, når vi udtrykker os kropsligt og kreativt, at vi ser og mærker os selv i forhold til vores omverden. At vi bliver en del af verden.

Det er, når vi mærker os selv i verden, at vi automatisk bliver engagerede. Vi bliver fanget af livet og mulighederne.

Vores skole handler om bevægelse. Vores elever skal bevæge sig. Små skridt hver dag, der bliver til store spring hvert år. Fysisk bevægelse, energi, der skaber bølger og spreder sig fra kroppen og forplanter sig i tanker og sind.

Vi arbejder hver dag på at bevæge vores elever. Give dem redskaber, så de er i stand til at lade sig bevæge. Gennem kunst og viden. Vi hjælper dem til at bevæge sig ind i en verden, der bliver større og større hver dag.

 

Værdier

Dedikation

vi er aktive og arbejder målrettet
vi tager ansvar
vi er fokuserede
vi engagerer os i hinanden

 

Trivsel

vi skaber gode lærer/elevrelationer og gode skole/hjemrelationer
vi udviser omsorg, ærlighed og respekt for hinanden
vi har fokus på fællesskabet og bidrager til det
vi skaber tryghed for den enkelte

 

Åbenhed

vi hylder mangfoldigheden i skolekredsen og har social bevidsthed
vi samarbejder med omverdenen, både den umiddelbare og den store
vi er åbne for nye læringsmetoder og er hele tiden i bevægelse
vi bringer oplevelser ind på skolen og ud fra skolen

 

Ovenstående er vedtaget af skolens bestyrelse d. 02.03.2017 efter en proces, der har involveret alle forældre på skolen og i børnehaven, skolens personale og elevrådet. Senest justeret og fornyet af bestyrelsen 30. november 2022.

 

 Alle ansatte, elever og forældre er forpligtede til at arbejde for og respektere værdierne.