Balletskolen
Balletlinjen

Hvad er DET KONGELIGE TEATERS BALLETSKOLE egentlig for noget?

Den anden af skolens danselinjer er DET KONGELIGE TEATERS BALLETSKOLE

For at blive en del af Det Kongelige Teaters Balletskole, skal man først til et optagelsesbesøg i foråret før skolestart i august. Efter en fysisk undersøgelse og en kort kursusperiode, er man parat til at deltage på linjen. Man kan først optages fra 3. klassetrin, men alle elever i 0.-3. klasse på Balletskolen i Holstebro modtager balletundervisning.

Hver dag undervises i ballet, og man skal også regne med ekstra prøvedage og dage, hvor man skal optræde rundt omkring.

Hvert år afsluttes med årsprøver, hvor børnene viser hvor langt, de er kommet. 6. klasse afsluttes med en balleteksamen, som giver et fingerpeg om, om man i 7. klasse skal fortsætte i København eller kan fortsætte på Balletskolen i Holstebros danselinje.


 

 

TILKNYTNINGEN TIL KØBENHAVN

Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro underviser i ballet efter de samme principper og læseplaner som moderskolen i København. Forstanderen og provinskoordinatoren fra skolen i København besøger os i løbet af året og følger børnenes udvikling. Eleverne 6. klasse inviteres på besøg på balletskolen i København, så de, ved en evt. overflytning efter 6. klasse, allerede har et godt kendskab til forholdene på Det Kongelige Teater. Både under besøgene og efter overflytningen kan børnene bo på Dronning Margrethe Kollegiet på Det Kongelige Teater.

 

OPTAGELSESBESØG OG TILMELDING TIL DKT'S BALLETSKOLE

Fokus på fysik, musikalitet og udstråling

Optagelsesbesøget er for børn, der i skoleåret 2024-25  skal gå i 1.-6. klasse. Børnene får en lille dansetime, hvor vi ser på, hvordan de bevæger sig til musik, og desuden bliver de undersøgt af en fysioterapeut, der især tjekker fødder, ben og hofter.

 

Næste optagelsesbesøg se under Indmeldelse og priser

Medarbejdere på balletlinjen

Lærer på Balletlinjen på Balletskolen i Holstebro, Garet Francisco

Garet Francisco

Balletlærer, 1. og 2. klasse

Repetitør på Balletskolen i Holstebro, Olivera Marinkovic

Olivera Marinkovic

Repetitør

Mail: 

Leder af balletlinjen på Balletskolen i Holstebro, Theresa Jarvis

Theresa Jarvis

Balletleder og balletlærer