Friskolen
Undervisning

HØJT FAGLIGT NIVEAU

Balletskolen er først og fremmest en skole, hvor børnene i et trygt og inspirerende miljø får deres boglige uddannelse. Samtidig er skolen det `kit´, der binder de mange aktiviteter sammen – også de kunstneriske.

Vi ER helt særlige, fordi vi tror på og ved, både gennem forskning og egen erfaring, at de kreative processer og det, at kroppen er i gang, GØR en forskel.

Vores elever styrkes i det faglige, men det går `hånd i hånd´ med de kompetencer, de også får gennem de kunstneriske fag. Her udvikles både evnen til fordybelse, koncentration, kreativitet, innovation, målrettethed, koordinering, evnen til at indgå positiv i et socialt fællesskab og evnen til at udtrykke tanker, følelser og ideer på en visuel og symbolsk måde.

 

Plan over boglige timer