Friskolen
Om os

INTERNATIONAL SKOLE

Dans og kunst er også internationale udtryksformer, og i en verden, hvor afstanden mellem lande og folk bliver kortere, ønsker vi på Balletskolen, at vores skole har et markant internationalt præg. Vi ønsker at give både børn og voksne brede, interkulturelle kompetencer, hvilket indebærer

 - at forstå andre kulturer

- at være nysgerrige andres liv

- at sætte os i andres sted

 Gennem en årrække er der blevet etableret samarbejder på tværs af landegrænser. Vi arbejder sammen med institutioner blandt andet fra Kina og Cuba til England og Ungarn. Skolen er akkrediteret det europæiske Erasmus+-projekt, hvis støtte har muliggjort mange ophold for personale og elever i udlandet. Desuden er det helt naturligt for os at invitere gæstelærere ind på skolen til ny inspiration for elever og personale.

Det internationale miljø ses også i vores hverdag på gangene. Både blandt elever og personale er der mange, der har udenlandsk oprindelse. Et meget velkomment islæt, der bibringer skolen god energi.