Et liv i dansens verden

Børnene på Balletskolens danselinje danser dagligt 2 skoletimer, i 0.-2. klasse dog kun 1 time. 

Udover at bibringe børnene glæden ved dansen er det vort mål at klæde eleverne bedst muligt på til et liv i dansens verden. Derfor foregår danseundervisningen på Danselinjen på et højt professionelt niveau. Dansediscipliner

  • standard-latin og show
  • hiphop, street, wacking og house
  • moderne dans
  • ballet

Med henblik på at forebygge skader og styrke elevernes fysik har vi indledt et samarbejde med Fysio Danmark, der løbende følger undervisningen og 1 gang hver måned har fysisk træning med eleverne. De afvikler endvidere kurser for vores danselærere.

Evaluering

To gange årligt udarbejder danselærerne skriftlige evalueringer af børnenes dansemæssige standpunkt og udvikling. Disse sendes pr. mail til forældrene. Den første evaluering efterfølges af en samtale med danselærerne.

Evalueringen kan give anledning til krav om forbedring for at kunne forblive på danselinjen.

Hvordan med dansetøj?

Alle elever har éns dansetøj til de forskellige danseformer. Skolen sørger for måltagning og indkøb af tøjet, som forældrene derefter køber af skolen.


Skolen formidler køb af dansesko. Balletskolen sørger for kostumer til de årlige forestillinger - oftest i samarbejde med frivillige forældre.

Pigernes hår skal være sat op, og der må ikke bæres smykker.

Dansetimer

Eleverne danser alle ugens dage og er inddelt i flg. dansehold:
 
Hold 1: 9.-10. klasse, 90 minutter dagligt
Hold 2: 7.-8. klasse, 90 minutter dagligt
Hold 3: 5.-6. klasse, 90 minutter dagligt
Hold 4: 3.-4. klasse, 90 minutter dagligt
Hold 5: 2. klasse, 50 minutter dagligt
Hold 6: 1. klasse, 50 minutter dagligt
Hold 7: 0. klasse, 50 minutter dagligt

Alle dansetimer indledes med opvarmningsøvelser og afsluttes med strækøvelser.


I den første del af skoleåret er hovedvægten lagt på at højne den tekniske standard, i den sidste del arbejdes der en del med koreografi.

Fælles for alle dansetimer og alle dansegenrer er, at undervisningen er præget af høj intensitet.

Børne- og ungdomskompagnier

Balletskolen har egne kompagnier. I moderne dans har vi Kometerne for elever i 4.-6. klasse og Asteroiderne for elever i 7.-10. klasse. I hip hop har vi Meteorerne for elever i 6.-10. klasse.

Der afholdes audition i august måned. Optages man, venter ekstraundervisning, forestillinger og – hårdt arbejde.

På scenen

Dette skoleårs forestillinger afvikles d. 17.-18. marts 2022.