Del- og slutmål

Folkeskolens fælles mål gælder for alle fag på Balletskolen.

På grund af skolens særlige karakter består prøven i idræt af indholdsområderne dans og udtryk, kropsbasis og fysisk træning. Der undervises således ikke i redskabsaktiviteter, boldbasis og boldspil, løb, spring og kast samt natur- og udeliv.