Evaluering

Der foregår en løbende evaluering på den måde, at skolens ledelse følger undervisningsforløb, hvor ledelse og lærere har fokus på, at undervisningen lever op til indholdet i nye, forenklede fælles mål. Endvidere evaluerer lærere og forældre ved de årlige skole-hjemsamtaler og lærere og elever ved elevsamtaler. Endvidere indgår elevernes evaluering på klassetrivsel.dk og tilsynsrapporten fra skolens tilsynsførende i evalueringen.

Vi afvikler folkeskolens prøver, og karaktererne herfra indgår ligeledes.

Næste evalueringsperiode er efteråret 2022. På baggrund af tidligere evalueringer konstaterer vi, at skolen leverer en undervisning, der står mål med Folkeskolen, og vi lever op til fagenes mål. Det bekræftes også i skolens tilsynsrapport – se denne her på hjemmesiden. Ud over denne afspejles undervisnings kvalitet også i afgangseksamens karakterer.

 

Opfølgningsplan:

Det faglige niveau i undervisningen er generelt meget tilfredsstillende. Enkelte elever udtrykker, at de keder sig i nogle af timerne, og det er vigtigt i højere grad at få medinddraget disse elever. Efter overgangen til 60-minutters lektioner på Balletskolen er det endvidere vigtigt, at undervisningen er afvekslende. Det er endvidere væsentligt, at vi fortsat forbereder eleverne bedst muligt til ungdomsuddannelserne. Vi skal fortsat være opmærksomme på at tilbyde passende udfordringer til de fagligt meget stærke elever, og i samarbejde med PPR skal vi udvikle og tilbyde den bedst mulige støtte til elever med særlige udfordringer.