Forældrebetaling

Forældrebetalingen er i skoleåret 2022-23 fastsat således  (i 11 måneder):

Skolepenge: Kr. 1.425 kr. pr måned.

 

Hvert år, inden udgangen af august måned, kan der ansøges om fripladstilskud til både skole og SFO. Hvis man tildeles et fripladstilskud trækkes dette fra skolepengene i månederne januar-juni.

Ansøgningen gælder kun for indeværende skoleår, så man skal søge hvert år i august.