Forældrebetaling

Forældrebetalingen er i skoleåret 2019 - 2020 fastsat således  (11 måneder):

Skolepenge:

Kr. 1.350,-


Der kan ansøges om fripladstilskud til både skole og SFO.