Forældrebetaling

Forældrebetalingen er i skoleåret 2022-23 fastsat således  (i 11 måneder):

Skolepenge: Kr. 1.425 kr. pr måned.


Der kan ansøges om fripladstilskud til både skole og SFO.