Højt fagligt niveau

Balletskolen er først og fremmest en skole, hvor børnene i et trygt og inspirerende miljø får deres boglige uddannelse. Samtidig er skolen « det kit », der binder de rigtig mange aktiviteter sammen – også de kunstneriske.

Vi bor midt i byen, i et kringlet hus, hvor vi breder os på 4 etager. Her har vi 11 klasselokaler, kontorer, 3 dansestudier, kunstlokale, musiklokale og køkkenfaciliteter, og vi har vores fritidsordning « Badutten » samt børnehaven « Mo2rikken ».

Som alle efterhånden ved, er et trygt miljø en væsentlig forudsætning for indlæring. Der findes mange fordomme om balletskoler, og en af dem er, at man udøver kadaverdisciplin. Intet kan være mere forkert !! Vi ser det som vores fornemste opgave at ruste eleverne bedst muligt til livet efter Balletskolen, og derfor har vi – ganske som eleverne og forældrene – et ønske om at skabe de bedst tænkelige rammer om deres undervisning. Dette sker bl.a. med en lang række trivselsfremmende aktiviteter og med vores skolevenordning, hvor en lille og en stor elev parvis er skolevenner.

Vi lægger stor vægt på et godt skole-hjemsamarbejde og har selvfølgelig forældremøder og skole-hjemsamtaler, og desuden står skolelederens dør altid åben, hvilket benyttes flittigt af forældrene – ofte bare til en hyggesnak.

Lige som vi har skolevenner, har vi også forældrevenner, således at nye forældre kobles sammen med et hold « gamle forældre », som stiller sig til rådighed i det omfang, der måtte være behov for det.

De kreative linjefag – ballet, dans og pr. august 2021 også kunst og film – er selvfølgelig væsentlige omdrejningspunkter for børnenes hverdag. I indskolingen har eleverne dagligt 1 time med linjefaget, i 3.-10. klasse 2 timer, og disse timer ligger som en fast blok i skemaet. For nogle klasser ligger de først på dagen, for andre sidst på dagen, og nogle klasser har dem midt i skemaet, således at de har boglige timer både før og efter. Flere udenlandske undersøgelser har dokumenteret en markant positiv sammenhæng mellem skolegang og kunstnerisk udfoldelse, og vi, der arbejder med det hver dag, er ikke i tvivl om, at børnenes indlæring, selvdisciplin og koncentrationsevne skærpes igennem dansen og kunsten.

Vores elever er – som vel de fleste børn – meget kreative, og derfor er der plads til mange kreative aktiviteter på skolen. Og det er ikke kun i musik-, billedkunst- og dansetimerne, de udfolder sig kreativet, det gør de i høj grad også i de boglige fag, hvor de jo lærer bedst, når det samtidig er sjovt. Og at de lærer en masse, dokumenteres bl.a. ved, at de ALTID klarer sig superflot ved eksamen i 9. og 10. klasse.

I løbet af et skoleår har vi ca. 15 fagdage, hvor eleverne udover deres kunstneriske fag hele dagen har et enkelt fag, hvor man kan arbejde i dybden. Fagdagene giver også mulighed for at komme ud af huset og afvikle åben skole-aktiviteter, lige som vi ofte inviterer gæstelærere, der har noget spændende på hjerte. Et par gange i løbet af skoleåret overtager danse- og kunstlærerne hele fagdagen.

Hvert år har vi 4 emneuger, hvor man dels kan arbejde i dybden, og hvor der dels er kreative aktiviteter på menuen. Hvert andet år laver eleverne fx en musical, og hvert andet år er der minisamfundsuge.

Skolen er på mange måder en meget international skole. Dels har vi elever/forældre fra ca. 25 forskeliige lande, vi har personale fra en del lande, vi har udvekslingssamarbejde med skoler i Kina, USA og England, vi har studieture til Tyskland, og vi har i mange år haft Erasmus-aktiviteter, som har bragt lærere og elever til en lang række europæiske lande. Både sprogligt, fagligt og kulturelt giver disse aktiviteter eleverne at megastort udbytte.

Et årligt højdepunkt er vores store forestillinger, hvor 0.-6. klasse laver èn forestilling, 7.-10. klasse en anden. Men ved offentlige forestillinger vises de sammen, og de er i høj grad med til at styrke sammenholdet mellem eleverne. Skoleforestillingerne vises hver for sig, og i alt kommer der traditionelt ca. 6.000 tilskuere. Det forpligter til at levere bedst muligt og bidrager således til, at eleverne lærer at præstere, at de gerne VIL præstere, at de er dybt koncentrerede og fokuserede, hvilket i høj grad kommer dem til stor gavn senere i livet. Heldigvis har vi kontakt med rigtig mange af vores tidligere elever, som bekræfter dette.

Og hvad bliver der egentlig af vores elever? Langt de fleste tager efter Balletskolen en gymnasial uddannelse, og parallelt med dette vælger en del at fortsætte dansen på Dansk Talentakademi. Nogle vælger herefter at forfølge dansedrømmen, typisk på en uddannelse i udlandet, andre vælger en anden kreativ uddannelse, men det store flertal får en akademisk eller mellemlang videregående uddannelse på et af landets universiteter eller professionshøjskoler. Mange af disse fortsætter med at have forbindelse til danseverdenen, fx som undervisere.

Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os på 97428411.