Friskolen
Info

UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE

Sikkerhedsforholdene på skolen lever op til alle relevante krav.

Indeklimaet er væsentligt forbedret efter etablering af nyt ventilationsanlæg i Royal-fløjen. Dog er det i de østvendte klasselokaler stadig meget varmt om sommeren. Her bruges hyppig udluftning og faner til at ventilere luften.

Det æstetiske undervisningsmiljø har fået et gevaldigt løft. Skolens billedkunstlærer, der selv er kunstner, har udarbejdet en plan for "skolens forskønnelse", som bl.a. udmøntedes i en arbejdslørdag, hvor forældre sørgede for at male hele skolen i diverse farver

 

TRIVSELSUNDERSØGELSE

Alle klasser på Balletskolen har gennemført spørgeskemaundersøgelse på www.klassetrivsel.dk samt en undersøgelse i skoleåret 2021-22 lavet på baggrund af Folkeskolens undervisningsmiljøundersøgelse, bl.a. om det psykiske undervisningsmiljø. Det generelle billede er, at det psykiske miljø er rigtig godt. Langt hovedparten af skolens elever udtrykker god trivsel, bl.a. fordi:

  • Undervisningen er generelt god
  • Der er gode lærer-elevrelationer
  • Der er fokus på trivsel
  • De elsker at danse (undersøgelsen er foretaget før oprettelse af Kunstlinjen)
  • Eleverne får mange gode oplevelser

 

Ud fra undersøgelsens statistik er det tydeligt, at eleverne trives på skolen. Over 90% er glade for deres skole, der opleves ingen mobning – under 2% har oplevet mobning i løbet af skoleåret. På selve Undervisningsdelen oplever over 70%, at de gør fremskridt i skolen og det lykkes at lære det, de har sat sig for i skolen.

Det er vigtigt, at vi fastholder disse undervisnings- og trivselsfremmende forhold. Vi vil fortsat have fokus på at tage hånd om de områder og klassetrin der på specifikke områder påpeger udfordringer.

 

Næste evaluering laves i skoleåret 2024/25.