International skole

Dans og kunst er en international udtryksform, og i en verden, hvor afstanden mellem lande og folk bliver kortere, ønsker vi på Balletskolen, at vores skole har et markant internationalt præg. Vi ønsker at  give både børn og voksne brede interkulturelle kompetencer, så vi lærer

- at forstå andre kulturer

- at være nysgerrige

- at sætte os i andres sted

Internationalisering handler ikke kun om at rejse, så i løbet af skoleåret arbejder elever med internationale temaer. Udgangspunkter er, at vi skal blive klogere på andre kulturer og andres levevilkår. Det kan være i form af besøg af organisationer eller enkeltpersoner, der kan bidrage med oplevelser og indtryk udefra. Det kan være projekter med fokus på FN’s Verdensmål mm. Balletskolen er også en aktiv del af aktiviteterne i forbindelse med Holstebros for Verdensmålene.

Vi Er Med

Balletskolen har i efteråret 2013 indgået en 10-årig samarbejdsaftale med Shanghai Theatre Academy i Kina. Samarbejdet indebærer bl.a. årlig udveksling af elever og lærere.

Skolen har endvidere et samarbejde med Birmingham Ormiston Academy, England, et gymnasium med linjer i alle kunstneriske fag. Balletskolens 9. klasse er således hvert år på udvekslingsophold i England, og jævnaldrende engelske elever besøger Balletskolen. Desuden er vores 7. og 8. klasse er hvert andet år på studietur til henholdsvis Berlin og København.

Det internationale miljø ses også i vores hverdag på gangene i skolen. Både blandt elever og personale er der mange, der har udenlandsk oprindelse. Et meget velkomment islæt, der bibringer skolen god energi.

 

Erasmus+

Balletskolen har gennem en årrække fået tildelt midler fra Erasmus+ (EU´s uddannelsesprojekt for skoler), således at vores personale både på læseskolen, i børnehaven og vore danseinstruktører har fået mulighed for at videreuddanne sig i udlandet. Dette har bragt ansatte til bl.a. England, Holland, Portugal, Italien, Tyskland, Irland, Grækenland, Rumænien, Spanien og Malta. Inspireret af kolleger fra andre europæiske lande kommer personalet retur med nye idéer til undervisningen og har samtidig bidraget i et internationalt miljø ude i Europa.

Som en naturlig udvikling af lærermobiliteter deltager Balletskolen nu også i andre Erasmus+-projekter, hvor også der er elevdeltagelse. I skoleårene 2018-20 har vores 8./9. klasse deltaget i et udvekslingsprogram med skoler fra Finland, Spanien og Italien om udvikling af en app for flygtninge. Der er for de kommende år også planer for yderligere samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser – både på nordisk og baltisk plan og i europæisk regi.