International skole

Dans og kunst er en international udtryksform, og i en verden, hvor afstanden mellem lande og folk bliver kortere, ønsker vi på Balletskolen, at vores skole har et markant internationalt præg. Vi ønsker at  give både børn og voksne brede interkulturelle kompetencer, så vi lærer

- at forstå andre kulturer

- at være nysgerrige

- at sætte os i andres sted

Internationalisering handler ikke kun om at rejse, så i løbet af skoleåret arbejder elever med internationale temaer. Udgangspunkter er, at vi skal blive klogere på andre kulturer og andres levevilkår. Det kan være i form af besøg af organisationer eller enkeltpersoner, der kan bidrage med oplevelser og indtryk udefra. Det kan være projekter med fokus på FN’s Verdensmål mm. Balletskolen er også en aktiv del af aktiviteterne i forbindelse med Holstebros for Verdensmålene.

Vi Er Med

Balletskolen har i efteråret 2013 indgået en 10-årig samarbejdsaftale med Shanghai Theatre Academy i Kina. Samarbejdet indebærer bl.a. årlig udveksling af elever og lærere.

Skolen har endvidere et samarbejde med Birmingham Ormiston Academy, England, et gymnasium med linjer i alle kunstneriske fag. Balletskolens 9. klasse er således hvert år på udvekslingsophold i England, og jævnaldrende engelske elever besøger Balletskolen. Desuden er vores 7. og 8. klasse er hvert andet år på studietur til henholdsvis Berlin og København.

Det internationale miljø ses også i vores hverdag på gangene i skolen. Både blandt elever og personale er der mange, der har udenlandsk oprindelse. Et meget velkomment islæt, der bibringer skolen god energi.

 

Erasmus+

Balletskolen har gennem en årrække modtaget støtte fra EU's udvekslingsprojekt Erasmus+. Det har betydet, at skolen fra skoleåret 2022-23 nu er akkrediteret og derved har opnået at kunne lave mobiliteter for elever og lærere i Europa de næste syv år – støttet af midler fra EU.

Gennem årene har vi gennemført mobiliteter i form af jobshadows og kurser for adskillige fra personalet på læseskolen, i danse- og kunstafdelingen og for personalet i børnehaven MO2rikken. Videreuddannelsen i udlandet har bragt personalet hjem inspireret af kolleger fra udlandet, nye ideer til undervisningen og ikke mindst været med til at skabe noget i et internationalt undervisningsmiljø. Vores internationale udviklingsplan lægger også op til samarbejder med elever på tværs af grænser, og vi har opnået gode kontakter, som vi har brugt til at udvikle projekter med.

Erasmus+-projektet har bragt elever og personale rundt til 15 forskellige lande i Europa og projektet fortsætter. I skoleåret 2022-23 rejser elever til Ungarn og personale deltager i jobshadows i forbindelse med udviklingen af skolens danse- og kunstlinjer.