Undervisningsmiljø

Rummelighed, ansvar, seriøsitet og humor!

Disse fire begreber kendetegner Balletskolens arbejde med børn og unge.

Gennem et trygt undervisningsmiljø, hvor vi fokuserer på den enkelte elevs styrker, giver vi eleverne en ballast til at blive robuste unge med en solid faglig og menneskelig bagage. Intet kommer af sig selv, så vi lægger vægt på, at vi skal gøre, hvad vi kan - at vi både i dansestudiet og i klasselokalet altid gør vores bedste.

 Et trygt miljø på skolen kræver også noget af børn og voksne. Vi lægger stor vægt på, at vi skal tale pænt til, med og om hinanden, og at vi tager hensyn til hinanden.

 Hvert skoleår indeholder mange sociale arrangementer – også på tværs af klasser og årgange. På Balletskolen er de ældste elever kulturbærere. Alle store elever har små skolevenner – helt fra skolens børnehave Mo2rikken til 10. klasse. Store som små nyder denne forbindelse. Eleverne er inddelt i ”familier”. Sammenhold og holdånd er også vigtige begreber, så med jævne mellemrum mødes alle skolens elever og personale til fællessamling med hygge, informationer, underholdning og bare det at være sammen.

 Klassens trivsel er vigtig. Uden trivsel ingen læring. Derfor afholder alle klasser arrangementer med eller uden forældre. Alle klasser deltager i en trivselsundersøgelse på klassetrivsel.dk, hvor klassens puls og trivsel måles Herudover står personalet altid til rådighed, hvis der skulle opstå problemer.

 Vi afholder årligt elevsamtaler med den enkelte elev, hvor løst og fast vendes. Der er også skole-hjem-samtaler, som tager udgangspunkt i samtaleark, eleven har haft med hjemme, og i skoleårets start inviteres klassens forældre til klassemøde, hvor årets program og andre tiltag præsenteres. Det er også stedet, hvor vi diskuterer klassens trivsel.

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Sikkerhedsforholdene på skolen lever op til alle relevante krav.

Indeklimaet er væsentligt forbedret efter etablering af nyt ventilationsanlæg i Royal-fløjen. Dog er det i de østvendte klasselokaler stadig meget varmt om sommeren.

Det æstetiske undervisningsmiljø har fået et gevaldigt løft. Skolens billedkunstlærer, der selv er kunstner, har udarbejdet en plan for "skolens forskønnelse", som bl.a. udmøntedes i en arbejdslørdag, hvor forældre sørgede for at male hele skolen i diverse farver.

Alle klasser på Balletskolen har gennemført spørgeskemaundersøgelse på www.klassetrivsel.dk samt en undersøgelse i skoleåret 2021-22 lavet på baggrund af Folkeskolens undervisningsmiljøundersøgelse, bl.a. om det psykiske undervisningsmiljø. Det generelle billede er, at det psykiske miljø er rigtig godt. Langt hovedparten af skolens elever udtrykker god trivsel, bl.a. fordi

•Undervisningen er generelt god

•Der er gode lærer-elevrelationer

•Der er fokus på trivsel

•De elsker at danse

•Eleverne får mange gode oplevelser

Ud fra undersøgelsens statistik er det tydeligt, at eleverne trives på skolen. Over 90% er glade for deres skole, der opleves ingen mobning – under 2% har oplevet mobning i løbet af skoleåret. På selve undervisningsdelen oplever over 70%, at de gør fremskridt i skolen og det lykkes at lære det, de har sat sig for i skolen.

Det er vigtigt, at vi fastholder disse undervisnings- og trivselsfremmende forhold, men selvfølgelig også, at vi tager hånd om de få elever, der på specifikke områder påpeger udfordringer.

Næste evaluering laves i skoleåret 2023/24.