Mo2rikkens læreplan

Her kan du læse om M02rikkens læreplan for årene 2023-2025.

 

 

I Mo2rikken skal børnene have mulighed for at opleve gennem sanserne og udtrykke sig gennem kreativitet og æstetik. De rammer, vi giver børnene, og de aktiviteter, vi præsenterer dem for, skal være med til at åbne deres sanser og styrke dem som hele mennesker. 

I Mo2rikken tror vi på, at læring foregår:

 • i et anerkendende miljø
 • i leg med andre børn
 • via venskaber
 • når vi danser og bevæger os
 • når vi synger, spiller og hører musik
 • når børnene omgås voksne som brænder for noget
 • ved at være en del af og færdes på Balletskolen
 • i omgangen med andre Mo2børn og voksne, samt vores venner på Balletskolen
 • når vi voksne er bevidste rollemodeller
 • når vi færdes i kreative, æstetiske miljøer
 • når der er glade og positiv energi
 • når vi får lov at udtrykke os kreativt og æstetisk
 • når man er tryg og i trivsel ...