Børnehaven
Mo2rikken

LÆREPLAN

Vi arbejder ud fra Reggio Emilias filosofi; at børn har 100 sprog, som skal bevares i stedet for at frarøves. Dvs. give børnene plads til at forundres, glædes, opdage, sanse, drømme, tænke, lytte, synge, danse, fantasere m.m. Reggio Emilia kaldes også den lyttende pædagogik.

Vi tror på, at børn er naturlig nysgerrige, kompetente og skal være medskabere i deres egen hverdag.

Vi tror på, at børn lærer gennem de processer de er i, i løbet af dagen (jf. Reggio Emilia). Det være sig børneinitiererede lege, voksenstyrede aktiviteter og de daglige rutiner. I Mo2rikken har vi et alsidigt pædagogisk læringsmiljø. Vi tror børn har en viden, det pædagogiske personale har en viden og sammen skaber vi en viden. Derved er vi undrende sammen med børnene i de forskellige læringsprocesser gennem dagen.

Vi tillægger processerne værdi ved at tilrettelægge hverdagen, så der er tid og rum til at give børnene respekt og anerkendelse i alle processer i hverdagen (motorisk, kreativt, leg og rutiner). Vi stiller krav til, at børnene skal blive i de forskellige processer. Fordi i processerne er der plads til at øve sig og prøve sig selv af. Børnene øver sig derved i noget fx praktisk, kreativt osv., som de måske ikke selv er tilfreds med/mestrer, siger pyt, prøver igen og derved lærer/mestrer.

Vi lader børnene prøve selv og skabe deres egen erfaring med det pædagogiske personale som støtte. Vi er nysgerrige sammen med børnene. Vi lytter til det børnene siger og stiller åbne spørgsmål, fordi vi mener læring foregår gennem aktiv handling i samspil med andre. Vi tror på at børnene er kompetente samarbejdspartnere.

Vi udfordrer børnenes fantasi ved at stille åbne materialer til rådighed både i lege (frie og voksenstyrede) og i kreative processer. Mo2rikken har sit eget ReMida center, hvor der er genbrugsmaterialer tilgængelige. Disse kan frit benyttes i fx de kreative processer. 

I Mo2rikken arbejder vi med temaer, der gerne varer et helt år (eller mere) ad gangen. Dette for at kunne give tid til fordybelse og for at kunne udtrykke sig på mange forskellige sprog. Vi som pædagogisk personale får lettere ved at følge børnenes spor i de pædagogiske aktiviteter og processer gennem hele dagen. Som udgangspunkt arbejder vi procesorienteret (jf. Reggio Emilia), da vi tror på, at viden kommer gennem at gøre ting og selv få lov til at eksperimentere. Børn er naturlig nysgerrige og har selv en masse viden.

Læs hele læreplanen her og bliv endnu klogere på vores synspunkter og børnelivet i Mo2rikken.

Mo2rikkens læreplan

 

 Evaluering af Mo2rikkens læreplan