Bestyrelse

Thomas Morgen: Formand, far til datter i 3. klasse.
Mail: mcmorgen@gmail.com

Lars Espersen: Næstformand. far til datter i 8. klasse.
Mail: lars.espersen@outlook.dk

Stiven Schmidt: Kasserer, far til søn i 6. klasse og datter i 2. klasse.
Mail: stiven@modelhuset.dk

Sofie Kirstine Jensen: Forældrevalgt, mor til 2 døtre i 0. og 2. klasse.
Mail: sofiekjensen@hotmail.com

Mie Mikkelsen: Forældrevalgt, mor til 2 døtre i 4. og 7. klasse.
Mail: mie.mikkelsen@gmail.com

Ulla Krebs Bille: Dansefagligt medlem, udpeget af bestyrelsen.
Mail: ulla@dansetid.dk

Morten Flæng: Region Midts repræsentant.
Mail: morten.flaeng@rr.rm.dk

Tina Fasterholt Bloksgaard: Personalerepræsentant. 
Mail: tf@balletskolenholstebro.dk

Karen Høgh Boutrup: Repræsentant for Mo2rikkens forældreråd.
Mail:karen@boutrup.eu

Anja Lemcke Stær: Kunstfagligt medlem, udpeget af bestyrelsen,
Mail: als@heartmus.dk