Bestyrelse

Lars Espersen: Formand, forældrevalgt. Far til datter i 6. klasse.
Mail: lars.espersen@outlook.dk

Mads Blaabjerg Nielsen: Næstformand, forældrevalgt, far til to døtre i 5. og 9. klasse.
Mail: mbnbestyrelse@gmail.com

Rehné Bank: Kasserer, Forældrevalgt, far til to døtre i 1. og 5. klasse.
Mail: rehnebank@me.com

Marianne Hestbjerg: Forældrevalgt, mor til datter i 9. klasse.
Mail: marianne@hestbjerg.dk

Ulla Krebs Bille: Dansefagligt medlem, udpeget af bestyrelsen.
Mail: ulla@dansetid.dk

Morten Flæng: Region Midts repræsentant.
Mail: morten.flaeng@rr.rm.dk

Tina Fasterholt Bloksgaard: Personalerepræsentant. 
Mail: tf@balletskolenholstebro.dk

Jonas Vognbjerg: Repræsentant, Mo2rikkens forældreråd
Mail: jonas.f.vognbjerg@gmail.com