Svar til ofte stillede spørgsmål:

1) Hvad koster det at gå på balletskolen?

Pr. 1. august 2022

Prisen er 1425 kr. pr. måned i 11 måneder. For kunstelever skal der forventes en ekstraudgift på 75 kr. pr. måned til materialeforbrug.

Der kan opnås søskenderabat og også søges om friplads efter gældende regler. Skolens kontor er behjælpelig med yderligere oplysninger.

Derudover kommer der køb af dansetøj- og sko, hvilket kan beløbe sig i op til ca. 3500-4000 kr. De ældste årgange tilbydes også lejrskoleophold og udenlandsture, der også koster ekstra.

Eleverne fra 1. klassetrin benytter deres egne pc-ere. Skolen lægger skriveprogrammer og andet software til.

 

2) Er der drenge på skolen?

Ja, men ikke så mange. De finder dog sammen i leg - også på tværs af klasseårgange – hvor der er plads til ”at være dreng”

 

3) Hvor lange er jeres skoledage?

Det er meget forskelligt, hvor længe skoledagen er: Indskolingen typisk fra 0800 til 1400, alle andre fra cirka 0800 til 1500/1600. Hver skoledag indeholder dans- eller kunstundervisning. Derfor kan skoledagen godt være længere end en almindelig friskole eller folkeskole.

 

4) Skal mit barn være god til kunst eller dans for at være på skolen?

Nej, på ingen måde. Men det skal være lysten, der driver værket. Det er mange timer hver uge, der bruges på hhv. dans og kunst, så eleverne skal være glade for bevægelse og kreativitet.

 

5) Hvad kræves det af mig som forælder på Balletskolen?

Primært, at du bakker op om skolens ideer og værdigrundlag. Vi forventer at forældre er gode samarbejdspartnere, som spiller både børn og ansatte gode med en positiv tilgang til skolens aktiviteter.

 

6) Kan man købe skolemad på skolen?

Ja, vi har pt. Et samarbejde med UCH, som leverer forudbestilte madpakker.

 

7) Hvor mange timer danser man eller har kunstundervisning om dagen?

De yngste klasser danser eller har kunsthold cirka en time og alle andre 90 minutter.

 

8) Har Balletskolen en SFO ?

Ja, vi har morgenpasning for børn fra 0.-3. klasse fra 06.30-07.30. Det foregår i MO2rikken – Balletskolens børnehave. Efter skoletid åbner Badutten, skolens SFO hvor børn fra 0.-3. klasse kan hygge sig frem til 16.30.

 

9) Skal man kunne danse ballet og hvilke dansestilarter kan man ellers danse?

Nej, det skal man ikke, og på skolen underviser vi også i standard/Latin, hip-hop og contemporary – også kaldet moderne. Se mere i rubrikken under dans

  

10) Er det muligt at komme på besøg, inden vi vælger skolen?

Ja, en kommende elev inviteres altid på besøg nogle dage, inden forældre, barn og skole afgør, om barnet skal optages som elev. Det sker typisk i foråret, men man kan dog også begynde midt i et skoleår, hvis noget taler for det. Forældre og barn er altid til samtale med skolens ledelse inden skolestart.